Äärimmäinen opas geotekniikkaan

Äärimmäinen opas geotekniikkaan

 

Jos työskentelet rakennustyömailla tai olet ajatellut erilaista insinööriautoa, olet ehkä kuullut geoteknisestä suunnittelusta.

Tämä on tekninen asema, jota monet eivät tunne. Totuus on, että tämä on todella tärkeä osa rakennusprosessia. Ilman niitä rakennustyömaa ei toimi oikein, eikä rakennusta ehkä rakenneta vankalle alustalle. Tämä on joitain tietoja geoteknisestä suunnittelusta, joka voi olla mielenkiintoista.

Mikä on geotekniikka?

Ensinnäkin, mitä on geotekniikka? Geotekniset konsulttiyritykset koostuvat insinööreistä, joilla on hyvät tiedot maaperästä ja muista maa-aineista. Tämä on välttämätöntä tietää, millaiseen maaperään rakennus rakennetaan.

Eri maaperä antaa erilaisen perustan. On myös tärkeää varmistaa, että eroosio pidetään mielessä rakentamisen aikana. Eroosialla voi olla tuhoisia vaikutuksia mihin tahansa rakennukseen sen rakentamisen aikana. Varsinkin rakennuksen perustalla.

Mitkä ovat heidän roolit ja vastuut?

Geotekniikan insinööreillä on säännölliset tehtävät ja vastuut erilaisina. Ja on välttämätöntä, että heillä on oikea pätevyys ja kokemus suorittaa vastuunsa oikein.

Heidän vastuunsa ovat maaperä, kallio, vesi, pohjavesi, maa-alue ja työmaan rakenneolosuhteet. Heidän on tiedettävä, onko maanalaista vettä, joka on otettava huomioon. Ja jos maaperä on vakaa tai sillä saattaa olla mahdollisia riskejä uuden rakennuksen perustalle. Heidän on myös otettava huomioon alueen kallioperät. Jos tämä voi olla rakennuksen riskitekijä.

Asioita, joita he tekevät päivittäin

Ennen rakentamisen aloittamista geotekniikka-insinöörit ovat ensin paikalla. Testaamalla maaperän tyyppiä he työskentelevät. Jos on kalliota, joka heidän on harkittava, ja maanalaisen veden määrä ja velka.

Kun nämä rakennustarkastukset on tehty (mukaan lukien rakennustutkimus ja kartoitus), ne antavat eteenpäin rakennuksen etenemisen tietyin suosituksin, joilla varmistetaan rakennuksen vankka rakentaminen. Rakentamisen aikana heidän on suoritettava geotekniset testit rakennustyömaalla säännöllisesti. Sen varmistamiseksi, että maa on vakaa ja eroosio on edelleen hallinnassa.

Heidän on myös varmistettava rakenteen turvallisuus, ennen kuin he voivat antaa rakentajien jatkaa rakentamista. Maassa ja sitä ympäröivillä alueilla näkyvissä ongelmissa rakenteet lopetetaan, kunnes korjaukset on tehty.

Miksi nämä insinöörit ovat tärkeitä kaikilla rakennuskohteilla?

Aluksi voi vaikuttaa siltä, että geotekniikan insinöörit ovat todella tärkeitä ja että työmaa voi jatkua ilman sitä. On kuitenkin monia syitä, miksi nämä insinöörit ovat tärkeitä kaikille rakennustyömaille.

Periaatteessa he varmistavat, että rakennus tai rakenne tulee olemaan turvallisia meille. Että rakennuspaikan ympärillä oleva alue on riittävän vakaa rakenteen painon kannalta. He myös varmistavat, että rakentamisen aikana aiheutuva eroosio ei vahingoita alueen ympäristöä ja että se voi aiheuttaa vahinkoa ympäröiville rakennuksille ja kodeille.

Nyt sinulla on parempi käsitys geotekniikan suunnittelijoista ja siitä, mitä he tekevät rakennustyömailla. Ymmärrät myös, miksi ne ovat niin tärkeitä rakennustyömailla ja miksi heidän on hyväksyttävä työmaa ennen rakentamisen aloittamista. Ilman niitä, emme koskaan tiedä, onko rakennettu rakennus tai rakenne turvallinen meille ja perheillemme pysymiseen. OrBusiness Management artikkeleita, jos maaperä vahingoittaa perustan laatua ja vahingoittaa rakennuksen lujuutta….