Maanrakennusala Suomessa

Maanrakennus on todella laaja käsite ja alana hyvin monipuolinen. Maanrakennus-termin alapuolelle on koottu esimerkiksi maansiirtäminen, louhinta, aluskasvillisuuden poisto ja viherrakentaminen. Erityisesti uudisrakentamisessa tällä alalla on tärkeä asema, sillä suurissa infrastruktuurihankinnoissa se on avainasemassa. Hankinnat, kuten rautatiet, tiet, satamat ja kunnallistekniikan rakentaminen, vaativat maanrakennusalan apua.

Maanrakennuksessa on monia osa-alueita, joista tärkein on logistiikka. Suurten maamassojen kuljettamiseen tarvitaan kuorma-autoja, kun taas maan siirtäminen vaatii erilaisia koneita, kuten kauhakuormaajia ja kaivinkoneita.

Maanrakennusalan tilanne

Maanrakennusalan taloustilanne on täysin riippuvainen uudisrakentamisesta ja infrastruktuurin rakentamisesta. Uudisrakentamisella tarkoitetaan siis täysin uuden rakennuksen rakentamista tai jo olemassa olevan kiinteistön yhteyteen rakennettavaa yksikköä.

Viime vuosina uusien kiinteistöjen rakennuslupien määrä on vähentynyt. Työllisyystilanne maarakennusalalla on hyvä, sillä alalla ei tarvita korkeakoulututkintoa suureen osaan työtehtävistä. Konekuljettajaksi voi siis päästä vähäiselläkin koulutuksella ja ainoastaan konetyypin koulutus on tarpeellinen. Jotkut työtehtävät vaativat kuitenkin pitkän koulutuksen ja kokemuksen, jotta alalla pystyy työskentelemään. Kaikesta huolimatta maan- ja vesirakennusalalla vallitsee tällä hetkellä täystyöllisyys ja työtehtäviä riittää.

Maanrakennusalan toimialoja

Maanrakennus muodostuu pääosin erilaisten talojen, rakennelmien ja rakennusten pohjatyöratkaisuista. Isojen satamien maantäyttöön ja maansiirtoon tarvitaan maanrakennusalaa. Pienemmissä taloissa maanrakennustöitä ovat salaojitukset, massanvaihtotyöt ja sadevesijärjestelmien rakentaminen. Maanrakennusyritykset rakentavat myös uima-altaita, piharakennuksia, terasseja ja roskakatoksia.

Alan yritykset ja työntekijät voivat keskittyä suuriin projekteihin, kuten julkisten rakennusten tai infrastruktuuriprojektien tekemiseen. Pienemmät yritykset keskittyvät yksittäisten talojen ja asuintilojen ratkaisuihin. Sektorilla on myös muita toimialoja, jotka vastaavat eri tyyppisten asiakkaiden tarpeita. Niitä ovat esimerkiksi viherrakentaminen, jossa suunnitellaan esimerkiksi pihan istutukset, kasvualustat ja nurmetukset. Toinen haara-ala on kivirakentaminen, jolla tarkoitetaan reunakivitöitä, luonnonkivitöitä, betonikivitöitä ja tukimuuritöitä.

Maanrakennusalalla työskentelevät yritykset voivat myös hoitaa muita ympäristörakennustehtäviä, kuten pihavarusteiden, turva-alusten, puurakenteiden, tukimuurirakenteiden ja aitarakenteiden asennusta.

Maanrakennusalan palkkataso Suomessa

Maanrakennustyö on urakkatyötä. Alimmat työtehtävät, joihin ei vaadita tarkempaa koulutusta, ovat suosittuja ja niiden palkkataso vaihteleekin 2000 euron kummallakin puolella. Koulutuksen lisääntyessä palkka kasvaa. Seuraavassa listassa on esimerkkejä keskipalkoista eri maanrakennusalan työtehtävissä:

  • Maanmittausinsinööri, jolla on ammattikorkeakoulutus, saa noin 2900 euron kuukausipalkkaa.
  • Maanmittausteknikko saa keskimäärin 3000 euron kuukausipalkkaa.
  • Maanrakennuskoneenkuljettaja saa 2200 euron kuukausipalkan.
  • Maanrakennusammattimies ansaitsee noin 2400 euroa kuussa.
  • Alin palkkaluokka on maanrakennusalan työntekijä, joka saa noin 2000 euroa kuussa.

Suomen suurimpia maanrakennustöitä

Suurimpia lähihistorian rakennustöitä, joissa maanrakennusala on ollut tärkeänä osana, on ollut useita. Lähihistorian suurimpia jo valmistuneita hankkeita on ollut vuonna 2008 valmistunut Vuosaaren satama, jonka budjetti hipoi 700 miljoonaa euroa. Toinen mittava työkohde on ollut Muurla-Lohja-moottoritien uudelleenrakentaminen. Eurooppalaista moottoritietasoa vastaava moottoritie avattiin käyttöön vuonna 2009.

Nykyään Helsinki on suurien työmaiden näyttämönä, jossa muutokset keskittyvät itäpuolella sijaitsevaan Kalasatamaan, jonne rakennetaan laajaa asunto- ja toimistoaluetta. Alueelle rakennetaan tornitalojen keskittymä – kauppakeskus, toimistotornitaloja sekä asuintornitaloja. Rakentaminen on alkanut vuonna 2015 ja sen odotetaan valmistuvan asteittain vuoteen 2023 mennessä. Valmistuessaan alueelle on kaavailtu asuntoja 20 000 hengelle ja työpaikkoja 8 000 ihmiselle. Kalasataman kustannusarvio on yli miljardi euroa sekä pelkästään kauppakeskuksen kustannusarvio on 480 miljoonaa euroa.

Toinen miljardiluokan hanke on Pasilan keskustan uudelleenrakennus. Pasilan ratapihan alueelle valmistetaan Suomen suurin kauppakeskus, asuntoja 4000 ihmiselle ja hotelli 400 hengelle. Uuden keskustan pitäisi valmistua viimeistään vuoteen 2025 mennessä. Pasilan ja Kalasataman välille suunnitellaan myös alueita yhdistävää rautatiereittiä.

Maanrakennusalan tulevaisuus on todella valoisa. Se on yksi tärkeimmistä rakennusalan osista Suomessa tällä hetkellä ja uusien hankkeiden myötä sektori kasvaa lisää.