Maanrakennusyrittäjänä toimiminen

Maanrakennusala on tuottoisa mutta rankka työala, jolla joudutaan työskentelemään säästä riippumatta urakkapohjaisissa töissä. Sektoriin vaikuttaa hyvin paljon talouden muutokset sekä hyvässä että pahassa.

Maansiirtoalalle on syntynyt 2010-luvulla suurien yritysten ohelle pieniä yhtiöitä, jotka pystyvät vastaamaan kasvavaan rakennus- ja korjausvaatimuksiin. Television kodinrakennus- ja sisustusohjelmien lisääntyessä myös ihmisillä on herännyt kiinnostus rakentamiseen ja pihan kunnostukseen.

Maanrakennusalan yrityksen perustaminen

  • Yrittäjän omat ominaisuudet

Yrittäjyys vaatii, että yrityksen perustavalta henkilöltä löytyy tarvittava tieto ja taito yrittäjyyteen. Mahdollisesti yrittäjäksi haaveileva voi käydä yrittäjäkoulutuksen, jonka avulla hän saa parempaa tietoa siitä, mitä oma yritys merkitsee. Kokemus maanrakennusalalta ja ymmärrys alan haasteista on myös tärkeää.

Hyvällä yrittäjällä on myös vankka ammattitaito, havainto- ja muutoskykyä sekä halua yrittämiseen. Henkilön omat arvot, asenteet ja henkilökohtaiset ominaisuudet ovat tärkeitä kartoittaa yritystä perustaessa.

  • Liikeidean suunnittelu

Yrityksellä pitää olla myös liikeidea – mitä myydään ja kenelle myydään. Se kannattaa rajata niin, että yhtiölle muodostuu selkeä asiakastarve. Liiketoimintasuunnitelmaan voi ottaa mallia joltain toiselta alan yritykseltä.

Toisena vaihtoehtona liikeidea voidaan synnyttää tavoitteena täyttää markkinoilla oleva palveluiden tyhjiö. Kolmas vaihtoehto on ostaa alalla jo toimiva yritys ja jatkaa sen toimintaa. Neljäs vaihtoehto on perustaa samanlainen yhtiö kuin muut, mutta pyrkiä tekemään asiat paremmin kuin kilpailijat.

  • Luvat, rekisteröityminen ja työturvallisuus

Yritystä perustaessa täytyy ottaa selvää tarvittavista luvista ja rekisteröidä yhtiö yritysrekisteriin. Alalla toimivilla pitää olla työturvallisuuskortti, jonka avulla pyritään parantamaan yhteiskunnallisten työpaikkojen työturvallisuutta.

Yrityksen rekisteröinti on tärkein ilmoitus. Rekisteröinti-ilmoitus toimitetaan yritys- ja yhteisörekisteriin, kaupparekisteriin ja verottajan rekistereihin.

  • Rahoitus

Maanrakennusalan yrittäjyyden aloittaminen vaatii suuria hankintoja, kuten työkoneita, työvälineitä ja auton. Jos ei ole tarpeeksi säästöjä, pankista voi ottaa lainaa rahoittaakseen ensimmäiset hankinnat. Uusille yrityksille myönnetään starttirahaa, jota maksetaan 18 ensimmäisen kuukauden aikana. Sitä varten hakijan täytyy täyttää tiettyjä ehtoja alan koulutuksesta ja alan kokemusta.

  • Vakuutukset

Yrittäjällä pitää olla vakuutusasiatkin kunnossa. Maanrakennusalalla toimivalla yrityksellä pitää olla ainakin ajoneuvovakuutus, keskeytysvakuutus, kiinteistövakuutus, oikeusturvavakuutus, omaisuusvakuutus ja vastuuvakuutus.

  • Hankinnat

Yritystoiminnan aloittamiseksi yrittäjän täytyy tehdä tarvittavat hankinnat liiketoimintansa toteuttamiseen. Niitä kannattaa miettiä ennen ostamista, sillä yrityksiltä odotetaan ammattitaitoa. Tällöin halvimmat ratkaisut eivät ehkä ole sopivia yhtiön toimikuvaan.

Markkinointi ja asiakassuhteet

Asiakkaita löytääkseen yritys tarvitsee markkinointia. Parhaita markkinointikeinoja maanrakennusalalla ovat internet-sivut sekä sosiaalinen media, alan julkaisut, asiakkaiden puskaradio ja mainokset lehdissä tai muussa printtimediassa. Mainoksen tarkoitus on vastata tarpeita tai muodostaa asiakkaalle tarve yrityksen palveluihin.

Internet on nykyään vaikuttava vertaisyhteisö. Huonot kokemukset leviävät helposti sosiaalisessa mediassa, joten asiakassuhteet kannattaa pitää hyvinä. Yhtiön internet-sivujen pitää olla selkeät ja tarvittava tieto tulee löytyä hetkessä.

Omiin asiakassuhteisiin kannattaa myös kiinnittää huomiota. Hyvät suhteet laadukkaisiin materiaalin myyjiin ja ammattitaitoisiin työntekijöihin ovat hyvän yrittäjän menestyksen salaisuuksia. Korkeatasoinen työnjälki ja asiakkaan toiveiden täyttäminen synnyttävät varmasti suosituksia asiakkaan lähipiirille.

Maanrakennusyrittäjän haasteet

Maanrakennusalalla toimivan yrittäjän haasteina ovat talouden vaihtelut. Taloustilanteen huononemisella on suora vaikutus työmäärään, koska rakennusurakat ovat silloin ensimmäisiä jäädytettäviä hankkeita. Alalla ei ole juurikaan työttömyyttä, minkä takia ammattitaitoisten ja hyvien työntekijöiden arvostaminen on tärkeää.

Alalla on jääty jälkeen digitalisaation kehityksestä. Modernien ratkaisujen, kuten GPS-mittalaitteiden ja kuljettajaa opastava tietokonenäyttöjen käytön, tulisi laajentua lähivuosina. Monet yritykset luottavat edelleen vanhoihin ratkaisuihin ja työmalleihin, joten alalla onkin tilaa innovatiivisille ideoille ja yrittäjille. Tulevaisuus on täynnä uusia mahdollisuuksia.