Miten voi opiskella maanrakennusalalle?

Rakennusalalla on suuri pula ammattilaisista, joita tarvitaan kaikella rakentamisen osa-alueella, kuten uudisrakentamisessa, vanhojen rakentamisen korjaamisessa sekä infrarakentamisessa. Työtehtäviä ovat esimerkiksi maarakennus sekä rakennusten runko-, vesikatto-, ja viimeistelytyöt.

Alalla työskennellään erilaisten ihmisten kanssa ulkona ja sisätiloissa. Työmenetelmät ja materiaalit vaihtelevat rakennuskohteiden mukaan, minkä takia sektori on mielenkiintoinen ja työ vaihtelevaa.

Opiskelu on hyvin käytännönläheistä ja sisältää paljon työssäoppimista, minkä takia opiskelijoilta vaaditaan yleensä myös alan työpaikka koulutuksen aikana.

Maanrakennusalalle voi kouluttautua useaan eri työtehtävään tai suorittaa perustutkinnon. Vaihtoehtoja löytyy nuorille ammattikorkeakouluissa ja opistoissa sekä aikuisille aikuiskoulutuksena tai iltakouluna. Ammattikouluja, jotka tarjoavat rakennusalan ja maanrakennusalan koulutusta, on ympäri Suomen esimerkiksi Vantaalla, Turussa ja Tampereella.

Maarakennusalan ammattitutkinto

Maarakennusalan ammattitutkinnon suorittaneet voivat toimia monipuolisissa alan tehtävissä. Heidän työnkuviaan voivat olla esimerkiksi liikennealueiden ylläpito, asfaltointi, kuljetus, ympäristö, verkostorakentaminen, pohjarakentaminen ja kalliorakentaminen. Opiskellessa opetellaan myös maanrakennuskoneiden käyttöä.

Ammattitutkinnon suorittanut maanrakentaja osaa toimia työssään ammattimaisesti, yrittäjämäisesti sekä tuloksellisesti. Hän täyttää alan vaatimat ammattitaidon vaatimukset. Koulutuksessa kiinnitetään erityisesti huomiota kykyyn sopeutua muutoksiin ja sektorin kasvaviin vaatimuksiin.

Maanrakennusalan ammattitutkinnon kohderyhmä on tarkoitettu maanrakennusalalla toimiville työntekijöille ja yrittäjille. Opiskelijaksi hakevalla tulisi olla vähintään kolmen vuoden kokemus alalta ja itse koulutus kestää kaksi vuotta.

Maanrakennuskoneenkuljettaja – peruskoulupohjainen koulutus

Maanrakennuskoneenkuljettajan koulutus antaa opiskelijalle valmiudet toimia maanrakennusalan monipuolisissa tuotanto- ja kunnossapitotehtävissä. Maanrakennuskoneenkuljettaja oppii koulutuksen aikana käyttämään eri kokoisia maanrakennuskoneita erilaisissa töissä, kuten tienrakennus-, maarakennus- ja kunnallisteknisissä töissä, sekä ympäristö- ja maisemointitöissä.

Lisäksi hän perehtyy kaivinkoneen, pyöräkuormaajan, tiehöylän ja tienhoitoautojen käyttämiseen. Koulutuksessa käydään myös läpi nykyaikaisia 3D-koneohjausjärjestelmiä. Tutkinnon suoritus kestää kolme vuotta.

Kivimiehen ammattitutkinto

Kivimiehen ammattitutkinto on tarkoitettu jo alalla työskenteleville ja kivitöitä tekeville henkilöille. Ammattitutkintoa opiskellessa opiskelija perehtyy kiven louhintaan, jalostukseen ja asennukseen. Opiskelusta osa suoritetaan projektitöinä. Koulutus kestää vuoden.

Talonrakentamisen ammattitutkinto

Koulutus perehdyttää opiskelijat monipuolisesti rakentamisen eri osa-alueisiin. Opiskeluissa tutustutaan rakennusalan yritysten toimintaperiaatteisiin, talonrakentamisessa käytettävien koneiden ja laitteiden perustoimintoihin, yleisimpiin rakennusmateriaaleihin ja niiden ominaisuuksiin sekä käyttötarkoituksiin.

Koulutukseen voi hakea jo alalla toimivat rakennusalan ammattilaiset. Sen pituus määräytyy opiskelijan kokemuksen ja tietotaidon mukaan, joten aikaisempi työkokemus vaikuttaa tutkinnon suorittamisen pituuteen. Opiskelujen ohella opiskelija voi erikoistua valitsemalleen alalle, kuten maan- tai talonrakentamiseen.

Maanrakennuksen erikoisammattitutkinto

Erikoisammattitutkinto on tarkoitettu kokeneille maarakennusalan ammattilaisille, jotka haluavat laajentaa osaamistaan ja päivittää tietojaan. Tutkinnon suorittanut voi työskennellä alansa erikoisosaajana ja kehittää alan toimintaa, tuotteita ja palveluita.

Tutkinnon suorittanut osaa hahmottaa työtehtävien yhteydet laajempiin kokonaisuuksiin. Hän pystyy johtamaan ja valvomaan toimintaa sekä opastamaan muita työn monipuolisissa osa-alueissa. Hän myös vastaa tavoitteiden saavuttamisesta. Koulutuksen pituus riippuu opiskelijaksi hakevan näyttökokeessa esitetyssä kokemuksesta ja ammattitaidosta.

Ammattikoulutuksen lisäksi suoritettavia alan lisäkoulutuksia

  • Tieturva 1

Tieturva on koulutusohjelma. Se on tarpeellinen kaikille ammattilaisille, jotka osallistuvat tienpitoon liittyvään työhön, joka tehdään tiellä ja jossa kuljetetaan tie- sekä päällystysmateriaaleja tai työkonetta pääsääntöisesti. Lisäksi se sopii hyvin heille, jotka työskentelevät tiellä muissa töissä tai haluavat suorittaa Tieturva 2 -kortin.

Koulutuksessa käydään läpi tieturvallisuuteen liittyviä tekijöitä, kuten työvaarojen tunnistaminen sekä liikenne- ja työturvallisuuteen perehtyminen.

  • Työturvallisuuskortti

Työturvallisuuskortti on valtakunnallinen kaikkien työpaikkojen työturvallisuuden parantamiseen kehitetty koulutus. Työntekijät perehdytetään työturvallisuuteen, työpaikan mahdollisten vaaratilanteiden tunnistamiseen ja niiden ratkaisemiseen sekä tapaturmien, ammattitautien ja vahinkojen torjumiseen.

  • Vesityökortti

Vesikortti on tarpeellinen heille, jotka työskentelevät veden käsittelyn ja vesiverkostoon liittyvissä tehtävissä. Kortissa suoritetaan Valviran ylläpitämän talous- ja allasvesihygienian osaamistesti ja se on voimassa viisi vuotta.